Zemljevid
Odvetniška pisarna
Sladič - Zemljak, nudi širok
spekter pravnih storitev
zastopanja, svetovanja in
izkušenega vodenja 
postopkov.

Odvetniška pisarna Sladič - Zemljak, deluje že vse od leta 1964 in nudi širok
spekter pravnih storitev zastopanja, svetovanja in izkušenega vodenja
postopkov, za domače in tuje stranke, tako za pravne, kot tudi za fizične
osebe. Odlikuje nas dobro zanje tujih jezikov, in sicer angleščine, nemščine, francoščine, hrvaščine oz. srbščine, italijanščine in španščine. To nam omogoča širok dostop do tuje strokovne literature in sodne prakse, kar nam omogoča še dodatno bogato mednarodno podprto gradnjo pravnih rešitev in kvalitetno zastopanje v pravnih postopkih.

Naša najmočnejša področja so civilno pravo, upravno pravo, pravo intelektualne lastnine in gospodarske pogodbe (zlasti pogodbe o intelektualni lastnini).

 • pravo intelektualne lastnine,
 • pogodbeno in stvarno pravo,
 • potrošknikovo pravo
 • ustavno pravo
 • konkurenčno pravo
 • upravno pravo
 • transportno pravo
 • pravo varstva okolja
 • inšekcijski postopki
 • dedno pravo
 • izvršilno pravo, izvršilni
 • postopek
 • stečajno pravo

Strankam svetujemo in pomagamo pri sklepanju in izvrševanju pravnih poslov, jih zastopamo pri opravljanju pravnih dejanj, v pravnih postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, pravnimi osebami, Sodiščem Evropske unije in Evropskim sodiščem za človekove pravice.
Temelj in način dela odvetniške pisarne Sladič - Zemljak je osnovan na izjemni strokovnosti, natančnosti, delavnosti, vztrajnosti, razumevanju prakse in spoštovanju moralnih ter etičnih načel.

Vsaka stranka je deležna pravne pomoči in svetovanja na najvišji strokovni ravni. Vsako stranko obravnavamo individualno. Delo za naše stranke opravimo strokovno, smo vedno dosegljivi, spoštujemo njihove probleme in jih vedno obravnavamo resno, smo skrbni,in kar je najvažnejše, stranke se lahko na nas zanesejo. Način dela in sodelovanja vedno prilagodimo tako kot je najbolj primerno za strokovno in uspešno rešitev zadeve.